Medeor Hospital Abu Dhabi
Al Danah, Abu Dhabi
Dr. Majd Jundi
Dr. Majd Jundi
Consultant Histopathologist
University Hospital (UHS) Sharjah
University City, Sharjah
Dr. Duaa Khaled
Dr. Duaa Khaled
Speech Language Pathologist
University Hospital (UHS) Sharjah
University City, Sharjah
RAK Hospital
Al Qusaidat, Ras Al Khaimah
ZIA Medical Center Dubai
Umm Suqeim, Dubai
Dr. Priti Joshi
Dr. Priti Joshi
Specialist Pathologist
Burjeel Hospital Abu Dhabi
Al Dhafrah, Abu Dhabi
Dr. Haytham Dimashkieh
Dr. Haytham Dimashkieh
Consultant Anatomic Pathologist
Dr. Hamzeh Tarabichi
Dr. Hamzeh Tarabichi
Specialist Anatomic, Clinical Pathologist
Dr. Ehsan Ahmad
Dr. Ehsan Ahmad
Specialist Anatomic Pathologist
Dr. Manvi Mehrotra
Dr. Manvi Mehrotra
Specialist Clinical Pathologist