Dr. Wael Jebur
Dr. Wael Jebur
Department Head, Consultant Nephrology
NMC Royal Hospital, Khalifa City
Khalifa City, Abu Dhabi
Fakeeh University Hospital - Nephrology
Dubai Silicon Oasis, Dubai
Dr. Rita Araman
Dr. Rita Araman
Specialist, Nephrology
Mediclinic City Hospital
Dubai Healthcare City, Dubai
Dr. Ahmed Reda
Dr. Ahmed Reda
Consultant Nephrologist
NMC Royal Hospital, Khalifa City
Khalifa City, Abu Dhabi
Mediclinic City Hospital North Wing
Dubai Healthcare City, Dubai
Dr. Afef Koubaa
Dr. Afef Koubaa
Consultant Nephrologist
Mediclinic City Hospital North Wing
Dubai Healthcare City, Dubai