Dr. Mallikarjuna Swamy Chikkaveerappa Madappa
Specialist Pathologist & Haematologist
Dr. Manoj Prakash Lal
General Practitioner
Dr. Shashikant Channwar
Specialist Pathologist
Dr. Anish Mohan
Specialist Clinical Pathology
Dr. Sahithi Surapaneni
Specialist Pathologist
Lifecare Hospital
Mussafah, Abu Dhabi
Phoenix Hospital
Mussafah, Abu Dhabi
Dr. Eman Abdulrahman
Specialist Clinical Pathology
Dr. Tejas
Specialist Pathologist
LLH Hospital - Musaffah
Mussafah, Abu Dhabi
Dr. Priti Joshi
Specialist Pathologist
Dr. Martine Claire Mcmanus
Consultant Anatomic Pathologist
Burjeel Hospital Abu Dhabi
Al Dhafrah, Abu Dhabi
Dr. Antesh Kamla Yadav
Anatomic Clinical Pathologist
Dr. Ashish Bhatia
Specialist Pathologist
Dr. Babitha Alingal Mohammed
Specialist Anatomic, Clinical Pathologist
Dr. Adnan Alatoom
Clinical Pathologist
Dr. Ahmad Alduaij
Anatomic Pathologist
Dr. Ayoub Nahal
Consultant Anatomic Pathologist
Dr. Anu Shibu Varghese
Specialist Clinical Pathology
Medeor Hospital Abu Dhabi
Al Danah, Abu Dhabi
Dr. Haytham Dimashkieh
Consultant Anatomic Pathologist

Loading